EEN OVERZICHT VAN BEHEERDE TOOLS VOOR HET TESTEN VAN DE APPLICATIEBEVEILIGING

Cloud-services-SISAR-BV-cloud-services-Netherlands

Inleiding:

Applicatiebeveiliging is een gebied van strategieën, technologieën en procedures die zijn ontworpen om applicaties te beschermen tegen kwetsbaarheden in elke fase van hun ontwikkelingscyclus. Cybercriminelen zijn georganiseerd, bedreven en gedreven om kwetsbaarheden in bedrijfsapplicaties op te sporen en te gebruiken om gegevens, gevoelige informatie en intellectueel eigendom te stelen. Alle soorten applicaties (waaronder legacy-, desktop-, web-, mobiele en microservices) die door interne en externe belanghebbenden, waaronder klanten, partners en werknemers, worden gebruikt, kunnen door een organisatie worden beschermd met behulp van applicatiebeveiliging. Vanwege ineffectieve procedures maken veel ontwikkelaars zich echter zorgen over beveiliging en bedrijfsvoering. Beveiliging van code vormt een bijzonder gevaar. Moderne applicatieontwikkeling brengt veel gevaren met zich mee. Maar door DevSecOps-methoden toe te passen die in het leven zijn geroepen om dergelijke risico’s te identificeren en ze aan te pakken voordat ze tot problemen leiden, kunnen ontwikkelingsrisico’s tot een minimum worden beperkt, zo niet geheel worden vermeden.

Belang van applicatiebeveiliging (AppSec):

Volgens talrijke studies zijn de meeste succesvolle inbreuken gericht op exploiteerbare gebreken in de applicatielaag, wat de noodzaak onderstreept voor IT-teams van ondernemingen om bijzonder waakzaam te zijn wat betreft de beveiliging van applicatieen. De hoeveelheid en complexiteit van applicaties neemt toe, waardoor het probleem nog groter wordt. Tien jaar geleden was de beveiliging van desktop-apps en statische websites – die relatief ongevaarlijk en eenvoudig te controleren waren – de belangrijkste zorg voor de beveiliging van software. De software supply chain is nu veel ingewikkelder vanwege uitbestede ontwikkeling, het grote aantal legacyprogramma’s en interne ontwikkeling waarbij gebruik wordt gemaakt van commerciële, off-the-shelf, open source en softwarecomponenten van derden.

Organisaties hebben beveiligingsoplossingen voor applicaties nodig die al hun programma’s beschermen, zowel populaire externe apps die worden gebruikt op de mobiele telefoons van klanten als interne apps die binnen het bedrijf worden gebruikt. Deze oplossingen moeten elke ontwikkelingsfase aanpakken en testen zodra een applicatie is ingezet om mogelijke problemen op te sporen. Oplossingen voor applicatiebeveiliging moeten in staat zijn code te evalueren, webapplicaties te testen op potentiële en exploiteerbare gebreken en te helpen bij het beheer van de beveiligings- en ontwikkelingsprocessen door de inspanningen te coördineren en de samenwerking tussen de vele belanghebbenden te bevorderen. Bovendien moeten de oplossingen inzetbare en eenvoudig te gebruiken veiligheidstests voor applicaties bieden.

Hoe sneller en effectiever u beveiligingsfouten tijdens het softwareontwikkelingsproces kunt opsporen en aanpakken, hoe veiliger uw bedrijf zal zijn. Iedereen maakt fouten; de moeilijkheid zit hem dus in het snel identificeren ervan. Een typische fout in de code kan bijvoorbeeld invoer laten die niet gevalideerd is. Als een hacker deze ontdekt, kan deze fout leiden tot SQL-injectieaanvallen en daaropvolgende datalekken.

Dit proces en deze workflow kunnen eenvoudiger en efficiënter worden gemaakt door oplossingen voor applicatiebeveiliging te gebruiken die zijn geïntegreerd in uw applicatieontwikkelingsomgeving. Deze tools zijn vooral nuttig als u compliance-audits uitvoert, omdat ze kunnen voorkomen dat fouten door auditors worden ontdekt, wat tijd en geld kan besparen.

De verandering in het ontwerp van bedrijfsapps in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de snelle groei van het segment applicatiebeveiliging. De dagen dat een IT-afdeling maandenlang bezig was met het ontwikkelen van eisen, het testen van prototypes en het afleveren van een gepolijst product aan een eindgebruikersafdeling zijn al lang voorbij. Tegenwoordig lijkt het concept bijna achterhaald.

Beveiligingsmaatregelen zijn gericht op applicatiebeveiliging:

applicatiebeveiligingsmaatregelen omvatten zaken als authenticatie, autorisatie, encryptie, logging, en het testen van applicatiebeveiliging. Code kan ook worden gebruikt door ontwikkelaars om problemen met de beveiliging van applicaties te verminderen.

1. Authenticatie

Programmeurs bouwen gegevensbeveiligingsprocedures in hun applicaties om te garanderen dat alleen bevoegde gebruikers er toegang toe hebben. Procedures voor gebruikersauthenticatie bevestigen dat de gebruiker is wie hij zegt te zijn. Dit kan worden gedaan door de gebruiker te vragen een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren bij het inloggen op de applicatie. Het gebruik van verschillende soorten authenticatie, zoals iets wat je weet (een wachtwoord), iets wat je hebt (een mobiel apparaat), en iets wat je bent, wordt vereist door multi-factor authenticatie (een biometrie). 

2. Autorisatie

Na authenticatie kan een gebruiker toestemming krijgen om de applicatie te gebruiken. Het systeem kan bevestigen dat de gebruiker toestemming heeft om het programma te gebruiken door de identificatie van de gebruiker te vergelijken met een lijst van geautoriseerde gebruikers. Authenticatie moet plaatsvinden vóór autorisatie, zodat het programma alleen geverifieerde gebruikersgegevens kan vergelijken met de lijst van geautoriseerde gebruikers.

3. Encryptie

Nadat een gebruiker is bevestigd en de applicatie gebruikt, kunnen aanvullende beveiligingsprocedures voorkomen dat gevoelige gegevens worden gezien of gebruikt door een cybercrimineel. Gevoelige gegevens kunnen worden beschermd door het verkeer tussen de eindgebruiker en de cloud in cloud-gebaseerde apps te versleutelen.

4. Loggen

Logging kan helpen bij het onderzoek naar een beveiligingslek in een applicatie door te onthullen wie toegang had tot de gegevens en hoe. applicatieslogbestanden leggen vast wie welke delen van de applicatie heeft benaderd en wanneer.

5. Beveiligingstests van applicaties

Een procedure die de effectiviteit van elk van deze beveiligingsmaatregelen waarborgt.

Tools voor applicatiebeveiliging:

Verschillende kwetsbaarheden en beveiligingsproblemen van applicaties kunnen worden gevonden, verholpen en opgelost met behulp van een uitgebreide methodiek voor applicatiebeveiliging. Het meest efficiënte en geavanceerde beleid voor applicatiebeveiliging biedt manieren om de effecten van beveiligingsgerelateerde incidenten te relateren aan bedrijfsresultaten.

De effectiviteit van alle beveiligingsmaatregelen die uw DevOps- of beveiligingsteam neemt, hangt af van de keuze van de juiste applicatiebeveiligingstechnologie voor uw bedrijf.

Applicatiebeveiliging kan worden onderverdeeld in tal van categorieën:

1. Static Application Security Testing (SAST):

Door te zoeken naar de hoofdoorzaak in de bronbestanden van de applicatie, helpt SAST bij het opsporen van coderingsfouten. Het vergelijken van statische analyse scanresultaten met real-time fixes versnelt de ontdekking van beveiligingsproblemen, vermindert de MTTR en maakt collaboratieve probleemoplossing mogelijk.  

2. Dynamisch testen van applicatiebeveiliging (DAST):

DAST is een meer proactieve strategie die exacte informatie over exploiteerbare problemen oplevert door beveiligingsproblemen te simuleren op een live online applicatie. DAST beoordeelt applicaties terwijl ze in productie draaien, waardoor het bijzonder nuttig is voor het identificeren van runtime- of omgevingsgerelateerde problemen.

3. Interactive Application Security Testing (IAST):

IAST combineert elementen van SAST en DAST door analyse vanuit de applicatie in real-time of op elk moment tijdens het ontwikkelings- of productieproces. IAST kan nauwkeuriger resultaten produceren en grondiger toegang geven dan eerdere versies omdat het toegang heeft tot alle code en componenten van de applicatie.

4. Run-time Application Security Protection (RASP):

RASP werkt ook binnen de applicatie, hoewel de nadruk meer ligt op beveiliging dan op testen. RASP zorgt voor continue veiligheidscontroles en automatische reacties op mogelijke inbreuken, waaronder het sluiten van de sessie en het waarschuwen van IT-teams.

Conclusie:

Dit is een korte samenvatting van het testen van applicaties. Men zou kunnen zeggen dat de ontwikkeling van moderne applicaties tal van risico’s met zich meebrengt. Je kunt niet op elke eventualiteit plannen. Om problemen te vinden en op te lossen en risico’s te beperken, kun je goed plannen en zo veel en zo vroeg mogelijk testen.

Artikel Categorieën

Tags

Over SISAR B.V.

SISAR is in 2014 opgericht in Nederland als een servicegerichte organisatie die IT-oplossingen en Managed Services aanbiedt. Dankzij onze diepgewortelde toewijding aan klanttevredenheid hebben we ons aanbod uitgebreid naar IT-consulting, om zo het hoogste niveau van zekerheid en tevredenheid te kunnen garanderen.

Picture of Jan Bakker
Jan Bakker
Jan Bakker is a seasoned cybersecurity specialist with over a decade of experience in safeguarding digital assets against evolving cyber threats. With a passion for defending against sophisticated attacks, Jan has worked with multinational corporations and government agencies, implementing robust security measures and incident response protocols. His expertise spans network security, encryption technologies, and threat intelligence analysis. Jan is dedicated to raising awareness about cybersecurity best practices and empowering organizations to stay ahead of cyber adversaries.