Privacyverklaring van SISAR B.V. 

1 maart 2021 

Tijdens de verwerking van persoonsgegevens werkt SISAR B.V. conform de eisen van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij: 

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze privacyverklaring; 
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is; 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en wij eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken; 
 • uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens waarover SISAR B.V. beschikt, respecteert . 

SISAR B.V. is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat voor soort persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden binnen onze website https://www.sisar.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen. 

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u aan het einde van deze privacyverklaring de contactgegevens van SISAR B.V. vinden. 

Contactformulier 

U kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of een verzoek in te dienen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en het bericht dat u aan ons wilt sturen. De wet verplicht ons dit te doen. We bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met ons antwoord. 

Gegevens verstrekken aan derden 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, verstrekken wij onder geen enkele omstandigheid uw persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of organisaties, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie toegang eist tot persoonlijke gegevens in geval van een vermoeden van een misdrijf). Onze website bevat knoppen voor sociale media. Deze knoppen worden gebruikt door de aanbieders van deze diensten om uw persoonlijke gegevens te verzamelen. 

Statistieken 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen opslaan zodat u die informatie niet opnieuw hoeft in te vullen. We kunnen ze ook gebruiken om te zien of u ons opnieuw bezoekt. De eerste keer dat u onze website bezoekt, tonen we u een melding met uitleg over onze cookies en vragen we uw toestemming voor het gebruik van deze cookies. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser, maar sommige delen van onze website werken daardoor mogelijk niet goed. 

Google Analytics 

We gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website te volgen en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben de bewerkersovereenkomst van Google geaccepteerd. We staan Google wel toe om via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten en we anonimiseren de IP-adressen niet. 

Beveiliging 

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken. We nemen verantwoordelijkheid voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. We vernieuwen onze beveiligingsmaatregelen om de veilige opslag van persoonlijke gegevens te garanderen en bij te houden wat er mis zou kunnen gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

Inzage en wijziging van uw gegevens 

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. U heeft de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: u heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt; 
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, indien deze informatie (gedeeltelijk) onjuist is; 
 • Recht om een klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of tegen direct marketing; 
 • Recht om uw gegevens verwijderd te hebben: u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te verwijderen; 
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien technisch mogelijk, heeft u het recht om ons te vragen uw verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij; 
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt bij ons een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. 

Als u een van de bovenstaande rechten uitoefent, kunnen we u vragen om u te identificeren met een geldig identiteitsbewijs, om te bevestigen dat het uw persoonlijke gegevens zijn. In dat geval is het belangrijk dat u uw Burgerservicenummer en foto verbergt. We reageren gewoonlijk binnen een maand op uw verzoek. Dit termijn kan worden verlengd als het verzoek complex blijkt te zijn of verband houdt met een specifiek recht. U ontvangt bericht over een eventuele verlenging van deze termijn. 

Klachten 

Als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar info@sisar.nl. We zullen elke klacht die we ontvangen onderzoeken en beantwoorden. Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens 

SISAR B.V. | Buitenplein 5, 1181ZB, Amstelveen | info@sisar.nl | +31208005072