LARAVEL – ALLES WAT JE MOET WETEN OVER EEN PHP WEB FRAMEWORK

Data security services and solution by SISAR BV Netherlands

Inleiding

Wat is Laravel?

Laravel is een betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken open-source PHP framework. Het houdt zich aan het model-view-controller ontwerppatroon. Laravel maakt gebruik van reeds bestaande onderdelen van andere frameworks om online toepassingen te bouwen. De resulterende webapplicatie diensten is meer georganiseerd en praktisch.

Zoals bekend is het de laatste jaren aanzienlijk eenvoudiger geworden om websites en webapps te implementeren. Zelfs technologisch onbekwame mensen hebben de tools tot op zekere hoogte onder de knie.

Dit artikel geeft een basisoverzicht van PHP-frameworks die worden gebruikt bij webontwikkeling om de vraag “Wat is Laravel?” te beantwoorden. Daarna overlopen we een lijst van Laravels kernstructuren en componenten, een overzicht van zijn functies, en een bespreking van enkele van zijn nuttigere pakketten.

Laravel biedt een zeer nuttige ontwikkelomgeving naast eenvoudige en expressieve commandoregel-API’s. Object-relationele mapping (ORM) is een andere techniek die Laravel gebruikt om de toegang tot en de manipulatie van gegevens te vergemakkelijken.

Om de voordelen van Laravel en het gebruik ervan echt te begrijpen, moeten we dieper duiken. Er is een aanzienlijke bibliotheek met voorgeprogrammeerde functionaliteit beschikbaar voor ontwikkelaars (zoals authenticatie, routing en HTML templating). Het gebruik van deze bibliotheek versnelt de ontwikkeling van betrouwbare apps en vermindert de hoeveelheid benodigde codering.

De kernstructuren en componenten van Laravel:

De toepassing in Laravel is in feite de structuur van mappen, submappen en bestanden die in een project zijn opgenomen. De volgende lijst bevat f de structuren die deel uitmaken van de Laravel. App, console, events, exceptions, HTTP, jobs, listeners, policies, providers, bootstrap, config, database, public, resources, storage, tests, vendor etc.

De volgende paar factoren illustreren waarom Laravel een superieur PHP framework is:

1. PHP Framework: 

Nu moeten we ons vertrouwd maken met het PHP framework om Laravel beter te begrijpen. PHP staat voor Hypertext Pre-processor, een cyclisch acroniem. Het is een server glijdende, open-source programmeertaal die vaak wordt gebruikt voor webontwikkeling. Volgens statistieken uit 2021 wordt PHP door ongeveer 80% van alle websites gebruikt. Hoewel veel mensen misschien niet bekend zijn met PHP, kent iedereen WordPress, een van de bekendste PHP-toepassingen.

Een PHP-framework biedt een verzameling codebibliotheken met vooraf geschreven modules die gebruikers helpen sneller applicaties te maken. Ze bieden webontwikkelaars veel voordelen, zoals snellere ontwikkeling, minder code schrijven en betere beveiliging. Omdat ze een bepaalde organisatie van de code vereisen, helpen ze ook beginnende ontwikkelaars bij het ontwikkelen van uitstekende codeergewoonten. Bovendien vereisen PHP-frameworks vaak minder onderhoud dan op maat gemaakte applicaties.

 2. MVC-architectuur: 

PHP frameworks maken gebruik van MVC (Model-view-control) Architectuur. Voor degenen die niet bekend zijn met de MVC architectuur, het Model is de data van de applicatie en omvat alle gerelateerde functionaliteit.

De model view controller ondersteuning helpt de logica en de presentatie van uw site duidelijk te scheiden. Bovendien helpt MVC de documentatie te verbeteren, biedt het een aantal ingebouwde functionaliteiten en verhoogt het de efficiëntie. De architectuur biedt een eenvoudige methode voor het maken van apps voor bedrijven en organisaties.

MVC-ondersteuning vereenvoudigt ongestructureerde code, wat vooral handig is bij het werken aan grote projecten. U kunt uw werk organiseren in afzonderlijke bestanden die gemakkelijk toegankelijk zijn in logische mappen. Het helpt ook met het algemene uiterlijk van de applicatie, met name voor klanten, waardoor u het eindproduct beter kunt maken voor branding.

3. Objectgeoriënteerde bibliotheken en ORM: 

Een van de grootste voordelen van Laravel is dat objectgeoriënteerde bibliotheken vooraf zijn geïnstalleerd. Andere PHP-gerelateerde frameworks hebben deze voorgeïnstalleerde bibliotheken niet. Actieve gebruikerscontrole, wachtwoordresets, CSRF-vermijding en encryptiemethoden zijn slechts enkele van de functies die worden aangeboden door de Authentication Library.  De ingebouwde ORM-implementatie in Laravel heet Eloquent. In vergelijking met andere frameworks biedt Laravel de beste object-relationele mapper. Dankzij deze object-relationele mapping kunt u een expressieve syntaxis gebruiken voor interactie met uw databaseobjecten en -relaties.  Eloquent heeft het voordeel dat het incompatibiliteiten tussen databases zoals MySQL, PostgreSQL, SQL Server en SQLite wegneemt. Het geeft je ook veel alternatieven voor schaalbaarheid door bepaalde aspecten met betrekking tot de setups van Laravel aan te passen, waardoor het eenvoudig is om over te stappen van de ene database naar de andere.

4. Blade template engine: 

In vergelijking met andere PHP templating engines is Laravel’s Blade template engine eenvoudig maar ongelooflijk effectief. Het heeft geen invloed op de prestaties van uw web app en belet u niet om eenvoudige PHP-code te gebruiken in views. Het biedt mogelijkheden zoals template inheritance en het presenteren van gegevens die flexibiliteit geven aan het webbouwproces, samen met enkele nuttige snelkoppelingen voor veel voorkomende PHP-bewerkingen.  Het is eenvoudig te gebruiken en ondersteunt het werken met HTML en PHP spaghetti. Het Laravel web framework heeft het al voorgeïnstalleerd, waardoor gebruikers snel top-notch lay-outs voor hun activiteiten kunnen maken. Aangezien het lichtgewicht is, zijn er niet veel platformvereisten.  Ten slotte biedt de blade template engine gebruikers een kader waarmee ze bestanden kunnen construeren die voorwaardelijke expressies bevatten. De blade bevat het integratie-element waarmee u uw sjablonen logisch in verschillende secties kunt verdelen voordat andere bestanden ze overnemen.

5.Artisan console

De opdrachtregelinterface voor Laravel heet Artisan. Artisan wordt vaak gebruikt voor het beheren van databasemigraties, het publiceren van package assets, en het produceren van boilerplate code voor nieuwe controllers, modellen en migraties. Door deze functionaliteit kan de ontwikkelaar het schrijven van correcte code skeletten vermijden. Door extra aangepaste commando’s toe te voegen, kan men de functionaliteit en mogelijkheden van Artisan vergroten.

6. Automatische pakketontdekking  

Het is niet altijd eenvoudig om pakketten te installeren, meestal vanwege compatibiliteitsproblemen. De installatie van pakketten was moeilijk in de eerdere iteraties van Laravel. De opname van de nieuwe automatische package discovery-functie was ingegeven door deze beperking.  Sinds Laravel 5.5 is het mogelijk om automatisch pakketten te identificeren die gebruikers willen installeren. Wanneer een nieuwe installatie nodig is, vervalt het vereiste van initiële aliassen.

7. Flexibiliteit 

Flexibiliteit in de context van frameworks kan worden geïnterpreteerd als het afstemmen van de geproduceerde applicatie op de eisen van een bepaalde klant. Het is cruciaal om bedrijfsoplossingen te kunnen aanpassen. Ongeacht of het ontwikkelde systeem bedoeld is om het personeel van het bedrijf of de klanten te bedienen, elke branche heeft specifieke eisen die vragen om een oplossing op maat.  De flexibiliteit van Laravel komt van een verscheidenheid aan pakketten die de programmeur kan gebruiken om snel en eenvoudig bedrijfsoplossingen te bouwen met functies die relevant zijn voor de klant, naast de schone code. Er zijn veel pakketten beschikbaar in Laravel, zoals Entrust, waarmee u gebruikers rechten kunt verlenen op basis van de rollen die in de applicatie zijn gedefinieerd. Daarnaast zijn er pakketten met oplossingen voor effectieve gebruikersauthenticatie en het bouwen van antispamverdediging. Er zijn nog veel meer pakketten, waarvan sommige zijn gemaakt voor bepaalde industrieën en het mogelijk maken om een Laravel-gebouwde applicatie aan te passen aan de behoeften van zeer specifieke klanten.

Conclusie:

Om software te maken die snel, schaalbaar, betrouwbaar en veilig is voor de hedendaagse industrie, zijn programmeerframeworks een cruciaal hulpmiddel. Frameworks bieden een plaats om te beginnen wanneer men typische problemen probeert op te lossen, ongeacht of het product een website of een mobiele app is. Laravel pakt deze taak om de veerkracht van online applicaties te vergroten effectief aan.

Artikel Categorieën

Tags

Over SISAR B.V.

SISAR is in 2014 opgericht in Nederland als een servicegerichte organisatie die IT-oplossingen en Managed Services aanbiedt. Dankzij onze diepgewortelde toewijding aan klanttevredenheid hebben we ons aanbod uitgebreid naar IT-consulting, om zo het hoogste niveau van zekerheid en tevredenheid te kunnen garanderen.

Picture of Maarten Jansen
Maarten Jansen
Maarten Jansen is a dynamic software developer known for his innovative approach to building scalable and efficient software solutions. With a background in computer science and extensive experience in full-stack development, John has contributed to the development of cutting-edge web applications and enterprise software systems. He is proficient in a variety of programming languages and frameworks, including JavaScript, Python, and React. Passionate about leveraging technology to solve complex problems, Maarten is committed to delivering high-quality software products that exceed client expectations.