INLEIDING TOT DATA BEVEILIGING

Data security services and solution by SISAR BV Netherlands

Databeveiliging is een proces dat bedrijfsdata beschermt en dataverlies door onbevoegde toegang voorkomt. Het omvat ook het proces om uw data te beschermen tegen verschillende online aanvallen zoals ransomware en andere kritieke aanvallen die uw data kunnen vernietigen, beschadigen of wijzigen zonder uw toestemming. Het proces van databeveiliging zorgt er ook voor dat de data alleen beschikbaar zijn voor de leden die er toegang toe hebben.

Inleiding tot databeveiliging door SISAR BV Nederland

Sommige normen vereisen dat u een hoog niveau van databeveiliging en -bescherming aanhoudt om te voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR). Aangezien de GDPR een belangrijke rol speelt in de mensenrechten- en privacywetgeving in de Europese Unie (EU), verplicht deze elke organisatie om veilig om te gaan met gevoelige data en andere informatie. Uw beleid inzake databescherming en -beveiliging moet voldoen aan de respectieve voorschriften en normen, ongeacht de categorie waaronder uw organisatie valt.

Zo moeten farmaceutische bedrijven in de VS data als Private Health Information (PHI) beschermen en beveiligen om te voldoen aan de HIPAA-norm. De volledige vorm van HIPAA is Health Insurance Portability and Accountability Act.

Laten we een ander voorbeeld nemen. E-commercebedrijven die betalingsinformatie verwerken, moeten voldoen aan de wetgeving inzake de privacy van digitale klantdata. Die zorgt ervoor dat de organisatie de privé-informatie en gevoelige data van klanten veilig bewaart en behandelt.

Zelfs als u denkt dat uw organisatie niet onderworpen is aan enige compliance-normen en regelgeving, is uw bedrijf nog steeds afhankelijk van een databeveiligingsproces om uw bedrijf te laten overleven. Want het kan gevolgen hebben voor de belangrijkste activa van uw bedrijf en voor de privé- en gevoelige data van uw klanten.

Wat zijn de soorten digitale datastaten?

De manier waarop gestructureerde en ongestructureerde data worden gecategoriseerd, vormt de drie staten van digitale data. Deze zijn:

 1. Data in rust
 2. Data in beweging
 3. Data in gebruik

Laten we de bovenstaande drie soorten datatoestanden een voor een bekijken.

Data in rust

Data die momenteel door niemand worden geraadpleegd en nergens naartoe worden verplaatst. Van deze data wordt gezegd dat ze hun eindbestemming in de juiste hardware al hebben bereikt. Data in rust worden niet verwerkt door de CPU. Van deze toestand van data wordt gezegd dat ze stabieler zijn dan de data in de andere twee toestanden, zoals beweging en gebruik. De volgende voorbeelden helpen u te begrijpen wat data in rust precies zijn:

 • Het opslaan van onze persoonlijke bestanden op externe schijven zoals USB flash drives, geheugenkaarten, draagbare harde schijven, enz.
 • Het opslaan van vitale data in een Storage Area Network (SAN).
 • Back-up bestanden die worden opgeslagen op externe servers.
 • Organisaties slaan hun verwerkte data en belangrijke bestanden op in cloud storage zoals dropbox, one drive, google drive, enz.

Overheidsorganisaties, bedrijven, ondernemingen en andere instellingen nemen meer voorzorgsmaatregelen om data in rust te beveiligen en bedreigingen door hackers en fraudeurs te voorkomen, zoals hiërarchische wachtwoordbeveiliging, dataversleuteling, externe databeveiligingsdiensten en beveiligde serverruimtes. Bovendien helpen strikte databeveiligingsprotocollen en multifactorauthenticatie voor werknemers om data in rust te beveiligen en te beschermen. Sommige soorten kritieke data, zoals specifieke beveiligingsmaatregelen, openbare documenten en medische dossiers, zijn bij regionale wet verplicht gesteld.

Data in beweging

Data in beweging is een toestand waarin data worden overgedragen of verplaatst tussen locaties in verschillende computersystemen of binnen dezelfde computer. De data die zich in het Random Access Memory (RAM) van een computer bevinden. Meestal wordt de bewegingstoestand van data geïnitieerd vanuit de vorige toestand “data in gebruik”. De volgende voorbeelden laten zien hoe data in beweging komen.

 • De procesfase tussen de gebeurtenissen op het moment dat je op de verzendknop klikt in sms, e-mail of WhatsApp en het moment dat de ontvanger de data ontvangt in zijn inbox of WhatsApp.
 • Tijdens het bekijken van video’s op een streamingplatform zoals YouTube, brengt de server de data over naar uw clienttoepassing.
 • De fase tussen het moment waarop u uw toespraak over de telefoon beëindigt en de ontvanger aan de andere kant uw stem begint te horen.
 • De tijdsduur waarin u wacht tot een webpagina volledig is geladen sinds u het webadres in de browser hebt ingevoerd. In dit stadium stuurt de browser eerst de data naar de server, “request” genaamd, en de server antwoordt de browser met de data van de webpagina, “response” genaamd.

Waarschijnlijk vereisen bewegende data veel meer voorzorgsmaatregelen om ze te beveiligen en te beschermen tegen hackers. Over het algemeen proberen organisaties data in de rusttoestand zelf te versleutelen. Pas daarna verzenden zij de data tussen systemen over het internet.

Data in gebruik

Gebruikte data zijn data die momenteel worden verwerkt, bewerkt, gecreëerd, gelezen en geraadpleegd door iemand die een computersysteem of een specifieke softwaretoepassing gebruikt. De volgende voorbeelden volstaan om goed uit te leggen wat data in gebruik zijn.

 • U leest dit artikel. Daarom zijn deze data nu in gebruik.
 • Wij verwerken data met behulp van een aantal specifieke soorten hulpmiddelen en toepassingen zoals MS Office, Notepad++, FTP-clients, Outlook, enz.
 • Het bezoeken van webpagina’s en het downloaden van bestanden op webbrowsers.

In welk stadium de data zich ook bevindt, we moeten alles goed en sterk genoeg beveiligen en beschermen door middel van data security oplossingen en dienstverleners zoals SISAR BV, etc.

Databeveiliging van SISAR BV

Bij SISAR BV bieden wij onze klanten end-to-end ondersteuning bij het beschermen en beheren van hun applicaties en data. Wij breiden onze data security diensten uit over de gehele data levenscyclus van bepaalde essentiële data operaties. Dit zijn de creatie van data, data in rust, data in uitvoering, data in werking en datavernietiging. Onze end-to-end databeveiligingshulp verkrijgt een standaardprotocol om maximale beveiliging en bescherming te bereiken tegen verschillende kwaadaardige activiteiten en datainbreuken. In de volgende sector en het volgende servicegebied wordt meer uitgelegd over onze best-in-class diensten en oplossingen voor databeveiliging:

 • Cloudbeveiliging
 • Firewalls
 • Netwerkbeveiliging
 • Toepassingsbeveiliging
 • Internet of Things (IoT)-beveiliging
 • Dataencryptie
 • Afscherming van data
 • Databescherming
 • Back-up en herstel van data
 • Hardware-gebaseerde beveiliging
 • Cyberbeveiliging

Al deze databeveiligingstechnologieën zullen klantdata en data van grote bedrijven beter beschermen en beveiligen tegen ongeoorloofde en oneigenlijke toegang en gebruik. Daarnaast volgt SISAR BV zijn eenvoudige kernprincipes en richt zich op:

 • Het leveren van bekwame databeveiligingsdiensten en -oplossingen ter ondersteuning van IT-teams.
 • Identificeren van en actie ondernemen op beveiligingsrisico’s namens u.
 • Kosteneffectieve databeveiligingstechnologie te implementeren om de risico’s op bedrijfsniveau te verminderen.
 • Het aanmoedigen van databescherming en beveiligingsleiderschap in alle maten van bedrijven en zakelijke organisaties.

Artikel Categorieën

Tags

Over SISAR B.V.

SISAR is in 2014 opgericht in Nederland als een servicegerichte organisatie die IT-oplossingen en Managed Services aanbiedt. Dankzij onze diepgewortelde toewijding aan klanttevredenheid hebben we ons aanbod uitgebreid naar IT-consulting, om zo het hoogste niveau van zekerheid en tevredenheid te kunnen garanderen.

Picture of Sophie van Dam
Sophie van Dam
Sophie van Dam is a data scientist with a strong analytical mindset and a passion for turning data into actionable insights. With a Ph.D. in statistics and machine learning, Sophie van has a proven track record of leveraging advanced analytical techniques to extract valuable patterns and trends from complex datasets. Her expertise includes predictive modeling, data visualization, and natural language processing. Sophie van has worked across various industries, including finance, healthcare, and e-commerce, driving data-driven decision-making and driving business growth through data-driven strategies.